Όμιλοι
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων
August 2022
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
September 2022
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Πού θα μας βρείτε...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016?17

Εισαγωγή μαθητών (μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κενών θέσεων(συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016?2017. Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοι- τοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση?δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών μέχρι την 13η Μαΐου 2016. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Γυμνάσιο δεν συνδέεται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στο Πειραματικό Γυμνάσιο, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Δημοτικού οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Περισσότερη ενημέρωση:

http://depps.minedu.gov.gr

 Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών στην ειδική κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής. Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων. Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.


ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ Β' ΤΑΞΗ ΚΑΙ Γ' ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016?17

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β' τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016?17, θα γίνει με κλήρωση, με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου. Η κλήρωση διενεργείται στο διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016, με τη διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Γ΄ τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016?17, θα γίνει με εξετάσεις (άρθρο 52 και 3 N. 3966/2011?Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει), οι οποίες διενεργούνται με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου, κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Όσοι μαθητές της Γ? Γυμνασίου του Σχολείου μας επιθυμούν να συνεχίσουν στο συνδεδεμένο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης:

πρέπει οι γονείς και κηδεμόνες των να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016.


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μια (1) θέση μαθητή/τριας στη Β΄ τάξη για το σχολικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, νόμος 4327/2015  άρθρο 15 παρ. 3 και άρθρο 11 παρ. 6.

Η θέση αυτή θα καλυφθεί με γραπτή εξέταση την Πέμπτη 24-9-2015 και οι υποψήφιοι μαθητές θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα στο πλαίσιο μιας δίωρης δοκιμασίας:

  • Νεοελληνική Γλώσσα
  • Μαθηματικά
  • Φυσικά (Φυσική, Βιολογία, Γεωγραφία)

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν σε ύλη που έχουν διδαχθεί μέχρι και την τάξη που έχουν φοιτήσει και δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση από Τετάρτη 16-9-2015 έως Τετάρτη 23-9-2015 και κατά τις ώρες 8:30 ? 14:00 στο Γραφείο του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Κατά την υποβολή της αίτησης οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους :

  1. 1.αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα,
  2. 2.ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο του μαθητή/τριας,
  3. 3.βεβαίωση από το Γυμνάσιο προέλευσης του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτησή του σ΄ αυτό.

ΟΔΗΓΙΕΣ για τη διαδικασία των εξετάσεων

· Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα/διαβατήριό τους, μπλε (ή μαύρο) στυλό διαρκείας και γόμα,  όργανα γεωμετρίας,  μολύβι καθώς και εμφιαλωμένο νερό.

· Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

· Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν διορθωτικό (blanco).

· Θα τους δοθούν τα θέματα σε τρεις διαφορετικές κόλες (από μια για κάθε θεματικό πεδίο: Γλώσσα ? Μαθηματικά ? Φυσικά).

· Ο χρόνος εξέτασης είναι δύο (2) ώρες, χωρίς διακοπή.

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, θα αναρτηθεί ο κατάλογος των επιτυχόντων σε εμφανές σημείο στο χώρο του σχολείου, καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

  Το ΕΠ.Ε.Σ. του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

 

Αποτελέσματα κλήρωσης για εισαγωγή στην Α΄ τάξη

Από τη διαδικασία της κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στην Α? τάξη του σχ. Έτους 2015-16, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015, από τριμελή επιτροπή γονέων, και την εποπτεία του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, προέκυψαν τα αποτελέσματα, που περιλαμβάνονται στα αρχεία τα οποία επισυνάπτονται.

Παρακαλούνται oι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών/τριών που έχουν κληρωθεί, να προσκομίσουν στο σχολείο μας τη βεβαίωση από το Γυμνάσιο στο οποίο έκανε εγγραφή το παιδί τους, για να γίνει υπηρεσιακά η μετεγγραφή τους.


                                                                                                      Η Διευθύντρια

                                                                                                           Τουνουσίδου  Χαρίκλεια

Κατάσταση αγοριών που κληρώθηκαν

Κατάσταση κοριτσιών που κληρώθηκαν

Κατάσταση επιλαχόντων αγοριών

Κατάσταση επιλαχόντων κοριτσιών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, σας πληροφορούμε ότι η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α? Τάξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 8:30 π.μ. στο χώρο του σχολείου.

Παρακαλούμε για την παρουσία σας.

 

Η Διευθύντρια

Τουνουσίδου Χαρίκλεια

 

Αιτήσεις για εισαγωγή στην Α' τάξη

Για την εισαγωγή στην Α' τάξη του σχολείου μας του Σχολικού Έτους 2015- 2016, έχουν υποβληθεί 164 αιτήσεις για 52 θέσεις.

Τα στοιχεία των μαθητών που έχουν υποβάλλει αίτηση περιέχονται στην κατάσταση που επισυνάπτεται.

Η κατάσταση αναρτάται με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών που θα προκύψουν από τη διόρθωση λαθών. Η οριστικοποιημένη κατάσταση θα αναρτηθεί εκ νέου μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής διορθώσεων.

Υποβολή δηλώσεων για διόρθωση στοιχείων από 10 έως 12/6/15 στη Γραμματεία του σχολείου.

Αν η αλλαγή αφορά "αλλαγή σχολείου προτίμησης" ΔΕΝ μπορεί να γίνει από το σχολείο και πρέπει να επικοινωνήσετε με τη ΔΕΠΠΣ στο mail:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μετά τις αλλαγές που έγιναν:

Τελική Κατάσταση υποψηφίων μαθητών

 
Περισσότερα Άρθρα...