1ο Μαθητικό Συνέδριο Μαθημάτων Τεχνολογίας Γυμνασίου

1ο Μαθητικό Συνέδριο Μαθημάτων Τεχνολογίας Γυμνασίου

«Ελληνικά προϊόντα, με τον κόπο μας»

19 Απριλίου 2013 Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δεληγιάννη  Σμαρούλα  (ΠΕ 1404)

Παρουσιάστηκαν δύο ομαδικές εργασίες του μαθήματος Τεχνολογίας Β' Γυμνασίου με τίτλους:

  • Ελληνική Εταιρία Βιομάζας Α.Ε.
  • Σπιρουλίνα Ελλάς Α.Ε.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν. Η παρουσίαση περιελάμβανε και δραματοποίηση. 

Δείτε παρακάτω τις παρουσιάσεις μας:

Ελληνική Εταιρία Βιοκαυσίμων Fireball α.ε

Spirulina hellas α.ε.